ผอ.สพม.สระบุรี นำคณะนักเรียนทุน รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 2 มกราคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และคณะผู้บริหาร ครู นำคณะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 5 ราย ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 2 ราย และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมถ์ เข้าพบ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.สระบุรี ได้พบปะคณะนักเรียนทุนพระราชทาน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ทั้งนี้ได้ให้พรปีใหม่ และร่วมวางแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียน ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดสระบุรี

สพม.สระบุรี สพม.สบ
sesao sri news
องค์กรมาตรฐาน บริหารด้วยคุณธรรม