ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดูภาพเพิ่มเติม