พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สบช. สัญจร ปี 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ สบช. สัญจร ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 4 ได้แก่ สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ร่วมลงนาม ทั้งนี้มี ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สระบุรี สพม.สบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดร.มะลิวัน มาเหง่า