ร่วมต้อนรับ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เดินทางมาส่ง นางสุพัตรา สอนเถื่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมี นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชู ศึกษานิเทศก์ ผอ.ดร.เอมอร บูรณศักดิ์และผอ.นันท์นภัส ชะฏาจิตร ร่วมต้อนรับ