สพม.สบ รับชม การแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และประชุมผู้อำนวยการ รร. ในสังกัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว ” การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565″ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพูดคุย “ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย” และ “คืนคุณภาพการศึกษาไทย แก้ไขปัญหา Learning Loss” ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด นำทีมผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ทั้งนี้ในการประชุมนอกจากการหารือข้อราชการแล้วยังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *