การตรวจรับข้อสอบ O-NET

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ คณะกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดเตรียมสถานที่ ตรวจรับ จัดเก็บรักษาข้อสอบ เอกสารการสอบ ระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ที่ส่งมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม