การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล การขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางการแก้ไขหนี้สินปัญหาหนี้สิน ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี