ผอ.สพม.สบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่และนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ ทั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี และโรงเรียนแก่งคอย