ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, EP, MLP ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE, EP, MLP ปีการศึกษา 2567 ของ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม , โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ,โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี และโรงเรียนแก่งคอย