การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้มีบุคลากรแต่ละสนามสอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี