ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา

วันที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยา โดยมี พล.อ.อ. เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ดร.มะลิวัน มาเหง่า นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สำหรับเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้งอาคารเรียนในวันนี้

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม
วางศิลาฤกษ์ โรงเรียนหนองแซงวิทยา