การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ราย นายขจศักดิ์ ชัยสมตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ณ ห้องบานบุรี 2 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม