ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สพม.สระบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการติดตาม พร้อมด้วย ดร.ลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ให้เกียรติติดตามผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นายคงชนะ ปะมาคะเต ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับและรับการติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะแบกนา ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ภาพเพิ่มเติม