เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมโพธิมงคล และเข้ารับนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ประธานที่ปรึกษา ผอ.สพม.สบ) เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร และเข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้ง 21 โรงเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การให้โอกาสกับนักเรียน และปีนี้เน้นขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม