พิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และบวงสรวงศาลหลักเมือง

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี และบวงสรวงศาลหลักเมืองในพิธีเปิดงาน “ของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี” ประจำปี 2566 โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม