ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO)