เยี่ยมให้กำลังใจ นร.ทุนเฉลิมราชกุมารี ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 22 ต.ค. 2565 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ น.ส.นพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารและทีมงาน นำกระเช้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมส่งความห่วงใย นายประกาศิต สีชมภู นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4 ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสระบุรี