รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.สังกัด สพม.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบถุงปันน้ำใจฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนในสังกัด สพม.สระบุรี และ สพป.สระบุรี 1,2 โดยมี ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รอง ผอ.สพม.สระบุรี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี บุคลากร สพม.สระบุรี ผู้บริหารและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1, 2 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” , โรงเรียนบ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์), โรงเรียนวัดโคกงาม และโรงเรียนวัดช้าง ดูภาพเพิ่มเติม