สพม.สระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายพชร พิมพ์วาปี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และน.ส.พิมพ์คุณัชยญ์ ลิ้มวัฒนพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9 ทั้งนี้มี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ในส่วนของ สพม.สระบุรี ได้จัดชุดการแสดง “ฟ้อนล่องแม่ปิง” แสดงโดย นร.ชั้น ม.ต้น ชมรมนาฏศิลป์และการแสดง รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผอ.รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ฝึกซ้อมโดย ครูวีรพงษ์ จุณศรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด อ.เมือง จ.สระบุรี