สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ทั้งนี้ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ” 2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย ” และรับฟังนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี