การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดคำชี้แจง

บัญชีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู