พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการนำนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี เข้ารับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ทั้งนี้มี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสัน สระบุรี ภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม