ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี