ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 22 คน ดังนี้