การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี