ร่วมงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญศิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงาน “วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี” ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ได้ร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่เหล่ากาชาดสระบุรีด้วย

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม