ร่วมงานณาปนกิจ นักเรียนโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวนพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ร่วมงานณาปนกิจ เด็กชายธีรภพ เสนอใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” ณ วัดหนองพระบาง

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม