ตรวจเยี่ยม รร.วังม่วงวิทยาคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน มีการเลี้ยงไข่ไก่ และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและคุณครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การตอนรับและนำตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม