ศึกษาดูงาน บริบท สถานศึกษาขนาดเล็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี นำบุคลากรไปราชการศึกษาดูงานบริบทสถานศึกษาขนาดเล็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เพื่อนำสารสนเทศมาประกอบการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.สระบุรี ต่อไป